Výroba, povrchová ochrana a montáž ocelových konstrukcí

Vývojová činnost

PROGRESIVNÍ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

Projekt experimentálního vývoje nového konstrukčního typu zábradelního svodidla s výraznými inovačními prvky realizovala společnost ve spolupráci s ČVUT v Praze v rámci podprogramu „Udržitelný vývoj dopravy“ programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, podporovaného Technologickou agenturou České republiky. Tento náročný projekt vývoje ekonomicky výhodnějšího českého výrobku probíhal v letech 2011-2013, výsledný produkt vyhověl i těm nejnáročnějším barierovým zkouškám. Zavedení tohoto svodidla v současné době stále rostoucího počtu dopravních prostředků, s tím souvisejícího tlaku na budování a opravy dopravní infrastruktury, může být významným přínosem nejen pro zvýšení bezpečnosti provozu, ale i pro jednodušší, rychlejší a ekonomicky výhodnější variantu těchto řešení.

PROGRESIVNÍ MOSTNÍ ZÁVĚR

V roce 2015 společnost OK-BE spol. s r.o. ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a VPÚ DECO PRAHA a.s. získala v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vedeného Technologickou agenturou České republiky dotaci na realizaci projektu vývoje progresivního mostního závěru s nízkou a hlučností a inteligentními prvky. Cílem tohoto projektu je návrh a experimentální ověření nového typu mostního závěru, splňujícího požadavky na tichý provoz, jednoduché osazení a výměnu v krátké době s minimálními dopady na dopravu.

 

 

 

 

Sídlo společnosti

Masnerova 102
262 03 Nový Knín
IČO: 47548916, DIČ: CZ47548916
email: ok-be@ok-be.cz

Provoz a kanceláře Praha

Kutnohorská 369
109 00 Praha 10
Tel.fax: +420 272 705 168

Provoz a kanceláře Nový Knín

Staroknínská 289
262 03 Nový Knín
Tel.: +420 318 593 364

Provoz a kanceláře Dublovice

Na Skřivánku 209
262 51 Dublovice
Tel.: +420 602 661 787

© OK-BE s.r.o. ¦ výroba a montáž ocelových konstrukcí ¦ tradice od roku 1993